Ochrana dat

Přečtěte si, prosím, níže uvedené Zásady společnosti Cover King Group s.r.o. na ochranu dat na internetu. K této informaci se vztahuje také řada často kladených otázek (FAQ), které jsou též k dispozici online. Pokud máte nějaké konkrétní otázky, které nejsou zahrnuty v oddíle FAQ, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu Cover King Group s.r.o. Průmyslový areál, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Zásady ochrany dat na internetu
Společnost Cover King Group s.r.o.
respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o Vás budou za prvé použity ke splnění jakékoliv služby, kterou budete případně požadovat, a za druhé ke zlepšení služeb, které Vám jako společnost poskytujeme. Toho dosahujeme patřičným používáním informací.

Tyto informace nebudou prozrazeny nikomu mimo společnost Cover King Group s.r.o., mimo její dceřiné nebo přidružené společnosti, její zastupitelství, dealery nebo uživatele licence a jiné společnosti, se kterými společnost Cover King Group s.r.o. pro Vás sjednal služby. Bude s nimi nakládáno podle zákonných ustanovení příslušného práva, týkajících se ochrany údajů a mohou být uloženy a zpracovány uvnitř nebo mimo Evropskou unii kdekoliv na světě.

Máte právo jako jednotlivec zjistit, jaké informace o Vás máme, a v případě potřeby udělat opravy. Dále máte právo nás požádat, abychom tyto informace nepoužívali. Vyvineme veškeré možné úsilí, abychom respektovali Vaše přání. Avšak určitá právní legislativa, zvláště související s bezpečnostní problematikou, nebo finanční předpisy  nám v tom mohou zabránit.

Pokud máte nějaké konkrétní otázky, které nejsou zahrnuty v oddíle FAQ, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu Cover King Group s.r.o.